မိုင္းျမိဳ ့ရွိ Multi-Media

multi media for mine town2

MYTCL၏ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ဌာနသည္ အိုင္တီနည္းပညာ ဖြံ႔ျဖိဳး တိုးတက္ေရးႏွင့္ ဘာသာစကားေလ့လာ တိုးတက္ေရး အတြက္ အခမဲ့ကြန္ပ်ဴတာ သင္တန္းႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ေပးထားပါသည္။ ၄င္းသင္တန္းသို ့ MYTCL ၏၀န္ထမ္းမ်ား၊ ၀န္ထမ္းမိသားစုမ်ားႏွင့္ ေဒသခံရြာသူရြာသားမ်ားတက္ရာက္ ႏိုင္ပါသည္။ယေန႔အခ်ိန္ထိ MYTCL မွ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားႏွင့္ အိုင္တီပညာရွင္မ်ားက ၄င္းသင္တန္းတြင္ ကၽြမ္းက်င္မႈ လက္မွတ္ရ သင္တန္းသား (၅၀၀) ေက်ာ္ ေမြးထုတ္ေပးခဲ့ပါသည္။

multi media for mine town

 

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.