လူမႈ႔ေရးဆိုင္ရာ အလွဴအတန္းမ်ား

kyardwintaung hdpe liner donationျမန္မာယန္စီ မိုင္းဆိုက္ ပတ္ဝန္းက်င္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားမွ ထင္း၊ IBC container ၊ ဓာတ္ဆီ၊ ရံဖန္ရံခါ ေဆာက္လုပ္မႈ အေသးစား project မ်ား စသည္ျဖင္႕ ႏွစ္စဥ္ေတာင္းဆိုမႈ႕မ်ားျပဳလုပ္လ်ွက္ရွိသည္။

yegyibin 1၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဘ႑ေရးႏွစ္တြင္ ေရၾကည္ပင္ေက်းရြာ၏ CSD& CSR လုပ္ငန္းအတြက္ လ်ာထားေငြစုစုေပါင္းမွာ $ 49,509.98 USD ျဖစ္သည္။

venhicle donation 1ေက်းရြာႏွစ္ရြာမွ အေရးေပၚႏွင္႕ အျခားေသာလိုအပ္ခ်က္မ်ား အသံုးျပဳရန္ အတြက္ 2018-19 CSR ဘက္ဂ်က္မွ လူမႈ႕ကူညီေရးကား လွဴဒါန္းရန္ ျမန္မာယန္စီသို႕ ေတာင္းဆိုခဲ႕ၾကသည္။

                                                 
ibc donation for july 1ပတ္ဝန္းက်င္ေက်းရြာမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ား ႏွင္႕ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားသည္ ေရသိုေလွာင္ရန္အတြက္ မၾကာခဏ IBC ေရပံုးမ်ား ျမန္မာယန္စီသို႕ ေတာင္းဆိုလ်က္ရွိသည္။

thaedaygyi csr2018 1သဲေတာႀကီးေက်းရြာသည္ ၾကယ္စင္ေတာင္ႏွင္႕ စံပယ္ေတာင္ စီမံကိန္း၏ အေနာက္ေျမာက္အစြန္းဖ်ားႏွင္႕ ယမားေခ်ာင္း၏ ေတာင္ဘက္တြင္ တည္ရွိသည္။

kyeethakya revovation 1ျမန္မာယန္စီ CSD အဖြဲ႕သည္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း ပတ္ဝန္းက်င္ တြင္ရွိေသာ ေက်းရြာ မ်ားကို လွဴဒါန္းလ်က္ရွိရာ တိုက္ရိုက္ ထိခိုက္ သည္႕ေက်းရြာ ႏွင္႕ထိခိုက္မႈ နည္းသည္႕ေက်းရြာ ႏွစ္ခုလံုးကို ေက်းရြာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင္႔ အနီးကပ္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ တက္ၾကြစြာ ကူညီေဆာင္ ရြက္ေပးလ်က္ရွိ သည္။

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.