လူမႈ႔ေရးဆိုင္ရာ အလွဴအတန္းမ်ား

newyeardonation 5 thumbႏွစ္သစ္ကူးအခ်ိန္အခါသည္ျမန္မာလူမ်ိုဳးတို႔၏ အားလပ္ရပ္အခ်ိန္အခါျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ဘာသာေရး ဆုုိင္ရာပြဲေတာ္တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။S&K မိုင္းsizeေဒသတြင္ရွိေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအားလံုးသည္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၊ သံဃာေတာ္မ်ားကို အတူတစ္ကြအရိုအေသေပးျခင္း၊ လွဴဒါန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ျမန္မာ႔ရိုးစားအစားစားမ်ားေကြ်းေမြးျခင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံျပားတြင္ရွိေသာ ေစတီပုထိုးမ်ားသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ၾက သည္။

new-yegyibin3

ျမန္မာ-ယန္စီ သည္ ေရၾကည္ပင္ ေက်းရြာသစ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ လူမႈ ကူညီေရးအဖြဲ႕ အတြက္ လိုအပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို (၁.၁၀.၂၀၁၅) တြင္ ေထာက္ပံ့ လွဴဒါန္းေပးခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပိုင္လီမိတက္မွ ဦးသိန္းေဆြဦး၊ ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရး ဌာနမွ CSD အသင္းေခါင္းေဆာင္ ဦးႏိုင္ဝင္း၊ CSD သတင္း ျပန္ၾကားေရး ဦးဝင္းေက်ာ္သူ၊ သဲေတာႀကီး CSD ေဒၚမို႔မို႔လြင္တို႔မွ သြားေရာက္ လွဴဒါန္းၾက၍ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးႏွင့္ လူမႈ ကူညီေရး အသင္းဝင္မ်ားမွ လက္ခံေပးခဲ့ပါသည္။

 

dondaw village bridge1ေက်းရြာအခ်င္းခ်င္းကူးလူးဆက္ဆံၿခင္းသည္ ကပ္လ်ွက္ေက်းရြာမ်ား၊ လူမႈဆက္ဆံေရးမ်ား ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္မႈ စီးပြားေရးအတြက္သာမက ပညာေရးေထာက္ပံ့မႈမွ်ေဝၿခင္း ပုိမုိၾကီးမားေသာ လူအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ စည္းလုံးညီညြတ္မႈ ကုိပါတုိးတက္အေရးၾကီးလာပါသည္။

myayake toilet1၂ဝ၁၅ခုႏွစ္တြင္ ၿမရိပ္ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးကံၾကည္သည္ ေဆးေပးခန္းတစ္ခုတည္ေဆာက္ေပးရန္အတြက္ ၿမန္မာယန္စီ၏ လႈမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေပးပါရန္ ေက်းရြာကုိယ္စား အကူအညီေတာင္းခဲ့ပါသည္။

wadan library1

ဝါးတန္းေက်းရြာသည္ ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ရံပုံေငြအတြက္ အမွန္တကယ္လုိအပ္ေသာ စာၾကည့္တုိက္တည္ေဆာက္ ေပးရန္အတြက္ ေတာင္းဆုိထားပါသည္။

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.