လူမႈ႔ေရးဆိုင္ရာ အလွဴအတန္းမ်ား

dondaw-e1

ဒုန္းေတာေက်းရြာသည္ ျမန္မာယန္စီေကာ့ပါးလီမိတက္၏ (၂ဝ၁၅-၁၆) CSR ဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ေဆာင္ရြက္မည့္ လၽွပ္စစ္မီး ရရွိေရးအစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္သည့္ ေက်းရြာ (၈)ရြာအနက္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္ ရြာတစ္ရြာလည္းျဖစ္သည္။

 

seihtandawgyi-electric3

ဆည္ထန္းေတာႀကီးေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဦးေအာင္ေက်ာ္မ်ိဳး သည္ ေက်းရြာတြင္ေနထိုင္ေသာ အိမ္ေထာင္စု(၄၂ဝ)အတြက္ လိုအပ္ေသာ လၽွပ္စစ္မီးရရွိရန္ ျမန္မာယန္စီ၏ CSR စီမံကိန္းတြင္ ထည့္သြင္း ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။

ywatha-electric1

ရြာသာေက်းရြာသည္ ယမန္ႏွစ္က စြမ္းအားႏွင့္ လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းသုိ႕ ထပ္မံဆုိးခ်ဲ႕ဖုိ႕ ခြင္႔ၿပဳခဲ့ၿပီး ၿဖစ္ပါသည္။

myayake-clinic1

"က်န္းမာျခင္းသည္လာဘ္တစ္ပါး" အဆုိကုိလက္ခံလွ်က္
ၿမရိပ္ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးကံၾကည္သည္ ေက်းရြာသူ/သားမ်ား လူၾကီးကေလးမက်န္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္ရန္ရည္သန္၍ ေဆးေပးခန္းအေဆာက္အဦးတစ္ခုေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ၿမန္မာယန္စီအား၂၀၁၅CSRေဒသဖြံ႕ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားထဲမွဘ႑ာေရးအကူအညီေတာင္းခဲ့သည္။

myasane-school4

(၂၀၁၅-၁၆) CSR လုပ္ငန္းမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ေသာ ျမစိမ္းေက်းရြာတြင္ မူႀကိဳေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ေပးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမစိမ္းေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ အထူးေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္းထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ywatha-fence3

ေက်ာင္းသားမ်ားပညာသင္ၾကားမႈ ပုိမုိလုံၿခဳံေစရန္ႏွင့္ အေႏွာက္အယွက္ မျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ရြာသာေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္ဝင္းမွ ေက်းရြာရွိ မူလတန္းေက်ာင္းအား သံဇကာၿခံစည္းရုိး ခတ္ေပးပါရန္ ၿမန္မာယန္စီအား အကူအညီေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.