ေအးကုန္းလမ္းျပဳျပင္ျခင္း

dscf2671

ဆားလင္းၾကီးျမိဳ ့နယ္အတြင္းရွိ ေအးကုန္းရြာႏွင့္ သာယာကုန္းရြာၾကား လမ္းျပဳျပင္ျခင္း လုပ္ငန္း
 
ရြာဦေက်ာင္းဆရာေတာ္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အရာရွိ၏ အထူးေတာင္းဆိုခ်က္အရ ၄င္းစီမံ ကိန္းကို လက္ပေတာင္းေၾကးနီ သတၱဳတြင္း စီမံကိန္း၏ ေျမာက္ဘက္တြင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ မိုးတြင္းကာလမ်ားတြင္ ေရ၀ပ္ျပီး ေျမသားမ်ား ပ်က္စီးကာ သြားလာ၍ မရႏိုင္ေအာင္ ပ်က္စီးလ်က္ရွိေသာ ယင္းလမ္းေလးမွာ ရြာသားမ်ား၏ လုပ္အားႏွင့္ ေဖာက္လုပ္ ထားျခင္း ျဖစ္ပါ သည္။ ျမန္မာ-ယန္စီေၾကးနီ လီမီတက္မွ ယင္းေတာင္းဆိုမႈကို လ်င္ျမန္စြာ ျပန္ၾကားခဲ့ျပီး တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ၂၀၁၂ခုႏွစ္ မိုးရာသီမတိုင္ခင္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ထိုျပဳျပင္မႈတြင္ စက္ယႏၱယားလိုအပ္ခ်က္ကို တိုးျမွင့္ခဲ့ျပီး ျပဳျပင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ (၂၂) ရက္ေန႔တြင္ စတင္ကာ ၾသဂုတ္လ (၁၅) ရက္ေန ့ ျပီးစီးႏိုင္ခဲ့သည္။
MYTCL မွ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ 2m3 ေျမေကာ္စက္ၾကီးတစ္လံုးျဖင့္ (၈) ရက္ၾကာ ၊ တန္ ၅၀ ဆန္ ့ေျမတူးယာဥ္ၾကီးမ်ားျဖင့္ (၁၄) ရက္ၾကာ ႏွင့္ တန္(၂၀)ဆန္ ့ ေျမသယ္ယာဥ္ၾကီးမ်ားကို (၂၀) ရက္ၾကာ သံုးကာ ျပဳျပင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။
ေျမမ်က္ႏွာျပင္ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ေျမဖို႔ျခင္းမ်ားကို မီတာ ၂၆၀၀ အရွည္ ႏွင့္ ၄ မီတာ အက်ယ္ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။
ယင္းစီမံကိုန္းအတြက္ စုစုေပါင္းကုန္က်စရိတ္ ၉,၄၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (FEC ၂၂,၈၆၄) က်ခံ သံုးစြဲခဲ့သည္။
 
 
 

aye kone road renovation2593 thumb medium190 128aye kone road renovation2598 thumb medium190 120aye kone road renovation2601 thumb medium190 120

 

 aye kone road renovation2671 thumb medium190 120aye kone road renovation2602 thumb medium190 120

 

 

 

aye kone road renovation2668 thumb medium190 120aye kone road renovation2676 thumb medium190 120aye kone road renovation2673 thumb medium190 120

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.