ေက်ာက္ျဖဴတိုင္ေက်းရြာမွ မီးရရွိေရး စီမံခ်က္

ေက်းရြာသူေက်းရြာသားမ်ားမွ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိျခင္းအတြက္ ဝမ္းေျမာက္စြာလက္ခံျခင္း

electricityproject

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး၊ဆားလင္းၾကီး ၿမိဳ႔နယ္ ေက်ာက္ျဖဴတိုင္ေက်းရြာရွိ ရြာသူရြာသားမ်ားသည္ ယခင္ကာလ မ်ားကဲ့သို႔ အလင္းမဲ့ေန႔ရက္မ်ား ကို ျမန္မာ-၀မ္ေပါင္ကုမၸဏီ၏ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေရး စီမံခ်က္ ေက်းဇူးျဖင့္ ေက်ာ္ျဖတ္ႏုိင္ခဲ့ျပီး ေက်ာက္ျဖဴတိုင္ေက်းရြာကို လွ်ပ္စစ္မီးလွဴဒါန္းပြဲကုိ က်င္းပႏုိင္ခဲ့ပါျပီ။
 
ကုမၸဏီမွ လႈဒါန္းေသာ က်ပ္သိန္း(၄၀)သိန္း ကုန္က်ေသာ စာၾကည့္တိုက္ႏွင့္ က်ပ္သိန္း(၅၂၂)သိန္း ကုန္က်ေသာ လွ်ပ္စစ္မီးလင္းေရး တုိ႔အတြက္ ဖြင္႔ပြဲကို ၃.၁၂.၁၃ ေန႔ရက္တြင္ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ျပီး ေက်းရြာလူထု (၁၀၀၀)ေက်ာ္ကို အက်ဳိးခံစားႏိုင္ေစခဲ့ျပီ ျဖစ္ပါသည္။

လက္ပေတာင္းေတာင္ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ဦးလွထြန္းသည္ ျမန္မာ-၀မ္ေပါင္ကုမၸဏီ ဦးေဆာင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဳး မစၥတာဂန္းရီ ႏွင့္အတူ ေက်းရြာလူူထု ပါ၀င္လွ်က္ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ဖြင္႔လွစ္ေပးခဲ့ပါသည္။ အသက္(၄၀)ေက်ာ္အရြယ္ ေက်ာက္ျဖဴတိုင္မွ အမ်ဳိးသမီးၾကီးတစ္ဦးက " ကၽြန္မ ဘယ္လို ေျပာရမွန္းေတာင္ မသိေတာ့ပါဘူး။ ဒီစီမံကိန္းေၾကာင့္ အလြန္ေပ်ာ္ရႊင္ခဲ့ ရပါတယ္........ ဒီေက်ာင္း အေဆာက္အဦးႏွင့္ စာၾကည့္ တိုက္လွဴဒါန္းသည့္အတြက္ ကေလးမ်ား၏ပညာေရး ေကာင္းမြန္လာမွာကေတာ့ အမွန္ပါပဲ"
ေက်ာက္ျဖဴတ္ုိင္ေက်းရြာ ဖြ႔ံျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျမန္မာ-၀မ္ေပါင္ကုမၸဏီ၏ (CSD) ပတ္၀န္းက်င္ေဒသ ဖြ႔ံျဖိဳးေရးစီမံခ်က္၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုသာ ျဖစ္ပါသည္။ ႏို၀င္ဘာလေနာက္ဆံုးအထိ ျမန္မာ-၀မ္ေပါင္ ကုမၸဏီ၏ (CSD)လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ လမ္းျပင္ျခင္း၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းျခင္း၊ ေသာက္သံုးေရ ရရွိေအာင္ စီမံေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း ၊ ေက်းရြာမ်ား လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ျခင္း၊ ေဆးရံုေဆာက္လုပ္ လွဴဒါန္းေပးျခင္း၊ ပတ္၀န္းက်င္ေဒသ(၃၃)ရြာအား ေန႔စဥ္အခမဲ့ ေဆး၀ါးကုသေပးျခင္း တို႔ အတြက္ က်ပ္ေငြ သန္းတစ္ေထာင္ေက်ာ္ သံုးစြဲခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာ-၀မ္ေပါင္ မန္ေနဂ်င္း ဒါရိုက္တာ မစၥတာဂန္းရီမွလည္း "ျမန္မာ-၀မ္ေပါင္အေနနဲ့ လူထုကိုအဓိကထား ဂရုစိုက္ပါမယ္..... ဒီစီမံကိ္န္းၾကီးဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္လာသလို ပတ္၀န္းက်င္ေဒသခံ လူထုဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္လာေအာင္ လုပ္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္...... ေဒသခံလူထုနဲ့အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု" ေျပာၾကား သြားခဲ့ပါသည္။

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.