သရက္ၿခံ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း

thayetchan01

(၂၀၁၄-၁၅) CSR ႏွင့္ လူထုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ရသုံးမွန္းေျခဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ (၂၀၁၅) ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၁)ရက္ေန႔တြင္ ၿပီးဆုံးေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ MYTCL ႏွင့္ MEHL တို႔မွပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား ကနဦးေထာက္ပံ့မႈ အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား၊ ပညာေရး ႏွင့္ စီမံခ်က္ခ်တည္ေဆာက္ထားသည့္ အေဆာက္အဦး၊ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေထာက္ပံ့မႈ၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးစေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ေအာင္ျမင္စြာအေကာင္အေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ေသာ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္း၏ရသုံးမွန္းေျခႏွစ္ ကုန္ဆုံးရန္နီးကပ္လာၿပီျဖစ္၍ တက္ႏိုင္ေသာမွန္းေျခေငြေၾကးျဖင့္သာ အသုံးခ်ေနရပါသျဖင့္လုပ္ငန္းအေသးစားမ်ားျဖစ္သည့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ယင္းမာပင္ခ႐ိုင္၊ေရႊပန္းခိုင္ေက်းရြာ၊ သရက္ၿခံဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းရွိပ်က္စီးကြဲအက္ေနေသာ သာသနိကအေဆာက္အဦး၊သိမ္၊ကုဋီမ်ားအား ျမန္မာ-ယန္စီကုမၸဏီမွ ျပဳျပင္းေပးခဲ့ပါသည္။
 

 

thayetchan02

thayetchan04
thayetchan03

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.