ေက်းစာက်ေက်းရြာသို႔ကူညီေပးျခင္း

kyethakyamedical01

စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသၾကီး ၊ ယင္းမာပင္ခရုိင္၊ ယင္းမာပင္ၿမဳိ႕နယ္ ၊ထန္းေတာၾကီးအုပ္စု ၊ ေက်းစာက်ေက်းရြာ၌ ၿမန္မာယန္စီကုမၸဏီ၏ ေက်းရြာဖြံ႕ၿဖဳိးရန္ပုံေငြ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ Medical Mobile Team အဖြဲ႕မွ အပတ္စဥ္ ေဆးကုသေပးလွ်က္ရွိပါသည္။ MYTCL မွပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား ကနဦးေထာက္ပံ့မႈ အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား၊ ပညာေရး ႏွင့္ စီမံခ်က္ခ်တည္ေဆာက္ထားသည့္ အေဆာက္အဦး၊ လၽွပ္စစ္ဓါတ္အားေထာက္ပံ့မႈ၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးစေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ေအာင္ျမင္စြာအေကာင္အေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ေသာ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္း၏ရသံုးမွန္းေျခႏွစ္ ကုန္ဆံုးရန္နီးကပ္လာၿပီျဖစ္၍ တက္ႏိုင္ေသာမွန္းေျခေငြေၾကးျဖင့္သာ အသံုးခ်ေနရပါသျဖင့္လုပ္ငန္းအေသးစားအမ်ားအၿပားကုိ လုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။
လူထုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ရသံုးမွန္းေျခဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ (၂၀၁၅) ခုႏွစ္ ေမလကုန္တြင္ ၿပီးဆံုးခဲ႕ၿပီျဖစ္သည္။

 

kyethakyamedical02

kyethakyamedical03

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.