ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းမ်ားသုိ႕ လွဴဒါန္း

monk-donation01

၁၃၇၆- ၁၃၇၇ ၿမန္မာႏွစ္သစ္ကူးတြင္ ၿမန္မာယန္စီကုပၼဏီမွ အနီးပတ္၀န္းက်င္ေက်းရြာမ်ားမွ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္း(၂၉)ေက်ာင္းအား န၀ကမၼေငြ ၃၂သိန္းအား ဆရာေတာ္မ်ားထံ လွဴဒါန္းခဲ႕ပါသည္။ MYTCL ႏွင့္ MEHL တို႔မွပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား ကနဦးေထာက္ပံ့မႈ အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား၊ ပညာေရး ႏွင့္ စီမံခ်က္ခ်တည္ေဆာက္ထားသည့္ အေဆာက္အဦး၊ လၽွပ္စစ္ဓါတ္အားေထာက္ပံ့မႈ၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးစေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ မ်ားအား ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ေသာ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ ျဖစ္သည္။
စီမံကိန္း၏ ရသံုးမွန္းေျခႏွစ္ကုန္ဆံုးရန္ နီးကပ္လာၿပီျဖစ္၍ တက္ႏိုင္ေသာ မွန္းေျခေငြေၾကးျဖင့္သာ အသံုးခ်ေနရ ပါသျဖင့္ လုပ္ငန္း အေသးစား အမ်ားအၿပားကုိ လုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။ (၂၀၁၄-၁၅) CSR ႏွင့္ လူထုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာရသံုးမွန္းေျခ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ (၂၀၁၅) ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၁)ရက္ေန႔တြင္ ၿပီးဆံုးခဲ႕ၿပီျဖစ္သည္။

 

 monk donation02monk donation04monk donation04monk donation05monk donation06

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.