ကိုင္းေက်းရြာသုိ႔ လွဴဒါန္းျခင္း

kaingvillage1

စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသၾကီး ၊ ယင္းမာပင္ခရုိင္၊ ဆားလင္းႀကီးၿမဳိ႕နယ္ ၊မိုးႀကိဳးျပင္ ေက်းရြာအုပ္စု ၊ ကိုင္းေက်းရြာသို႔ ၿမန္မာယန္စီ ကုမၸဏီမွ (၁၇.၆.၂၀၁၅)ရက္ေန႔တြင္ ဆန္(၃၄၄)အိတ္ႏွင့္ စားသံုးဆီ (၆၈၄)ပုလင္း သြားေရာက္ လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။ ကိုင္းေက်းရြာသည္ အိမ္ေျခစုစုေပါင္း (၇၄)စုရွိျပီး၊ လူဦးေရ (၃၀၇)ဦး၊ မူလတန္းေက်ာင္း(၁)ေက်ာင္း ႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း(၃)ေက်ာင္းရွိပါသည္။

ဤလွဴဒါန္းၿခင္းမွာ MYTCL ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ႏွင္႕ ၀န္ထမ္းမ်ားမွ ဆင္းရဲ႕ခ်ဳိတဲ႕ေသာရြာမ်ားကုိ လွဴဒါန္းၿခင္းၿဖစ္ၿပီး ကုမၸဏီ၏ CSD ႏွင္႕ CSR ပုံမွန္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမဟုတ္ဘဲ သီးၿခား လွဴဒါန္းၿခင္းမ်ားသာၿဖစ္ပါသည္။ ဤလွဴဒါန္းၿခင္းကုိ ေမွ်ာ္လင္႕မထားဘဲ ေက်းရြာမ်ားမွ ေကာင္းမြန္ထူးကဲစြာ လက္ခံရရွိခဲ႕ၾကၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.