မန္က်ည္းတစ္ေထာင္ေက်းရြာေဟာင္းသုိ႔ လွဴဒါန္းျခင္း

 

oldmagyithahtaung1

စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသၾကီး ၊ ယင္းမာပင္ခရုိင္၊ ဆားလင္းႀကီးၿမဳိ႕နယ္ ၊မိုးႀကိဳးျပင္ေက်းရြာအုပ္စု ၊ မန္က်ည္းတစ္ေထာင္ေက်းရြာေဟာင္းသို႔ၿမန္မာယန္စီကုမၸဏီမွ(၂၄.၆.၂၀၁၅)ရက္ေန႔တြင္ ဆန္(၂ဝဝ)အိတ္ႏွင့္ စားသံုးဆီ (၄ဝဝ)ပုလင္း သြားေရာက္လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။ မန္က်ည္းတစ္ေထာင္ ေက်းရြာေဟာင္းသည္ အိမ္ေျခစုစုေပါင္း (၄၁)စုရွိျပီး၊ လူဦးေရ (၂၁၉)ဦး၊မူလတန္းေက်ာင္း(၁)ေက်ာင္းနွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း(၁)ေက်ာင္းရွိပါသည္။
ဤလွဴဒါန္းၿခင္းမွာ MYTCL ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ႏွင္႕ ၀န္ထမ္းမ်ားမွဆင္းရဲ႕ခ်ဳိတဲ႕ေသာ ရြာမ်ားကုိလွဴဒါန္းၿခင္းၿဖစ္ၿပီး ကုမၸဏီ၏CSDနွင္႕CSR ပုံမွန္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား မဟုတ္ဘဲ သီးၿခားလွဴဒါန္းၿခင္းမ်ားသာၿဖစ္ပါသည္။ ဤလွဴဒါန္းၿခင္းကုိ ေမွ်ာ္လင့္မထားဘဲေက်းရြာမ်ားမွ ကာင္းမြန္ထူးကဲစြာ လက္ခံ ရရွိခဲ႕ၾကၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။

 

oldmagyithahtaung2

oldmagyithahtaung3
oldmagyithahtaung4
oldmagyithahtaung5
oldmagyithahtaung6
oldmagyithahtaung7

videoclipVideo-record-01

Strategy Report 2019-2020

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.