ေရႊခ်မ္းစီ ေက်းရြာသုိ႔ လွဴဒါန္းျခင္း

shwechansi2

စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသၾကီး ၊ ယင္းမာပင္ခရုိင္၊ ဆားလင္းႀကီးၿမဳိ႕နယ္ ၊မိုးႀကိဳးျပင္ေက်းရြာအုပ္စု ၊ ေရႊခ်မ္းစီေက်းရြာသို႔ၿမန္မာယန္စီကုမၸဏီမွ(၂၄.၆.၂၀၁၅)ရက္ေန႔တြင္ ဆန္(၂၅၆)အိတ္ႏွင့္ စားသံုးဆီ (၅၀၀)ပုလင္းသြားေရာက္လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။ ေရႊခ်မ္းစီေက်းရြာသည္ အိမ္ေျခစုစုေပါင္း (၃၉)စုရွိျပီး၊ လူဦးေရ (၃၅၀)ဦး ၊မူလတန္းေက်ာင္း (၁)ေက်ာင္း ႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း(၁)ေက်ာင္းရွိပါသည္။ဤလွဴဒါန္းၿခင္းမွာ MYTCL ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ႏွင္႕ ၀န္ထမ္းမ်ားမွ ဆင္းရဲ႕ခ်ဳိတဲ႕ေသာရြာမ်ားကုိ လွဴဒါန္းၿခင္းၿဖစ္ၿပီး ကုမၸဏီ၏ CSD ႏွင္႕ CSR ပုံမွန္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမဟုတ္ဘဲ သီးၿခားလွဴဒါန္းၿခင္းမ်ားသာၿဖစ္ပါသည္။ ဤလွဴဒါန္းၿခင္းကုိ ေမွ်ာ္လင့္မထားဘဲ ေက်းရြာမ်ားမွ ေကာင္းမြန္ထူးကဲစြာ လက္ခံရရွိခဲ႕ၾကၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။
 

 

shwechansi1

shwechansi3
shwechansi4
shwechansi5

Strategy Report 2019-2020

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.