ဦးစားေပးခဲ့ရသည့္ထေနာင္းကုန္း

 

hatnaunggone9

အက်ပ္အတည္း ကာလမ်ား အတြင္း ဦးစားေပး အစီအစဥ္မ်ား သည္လည္း ေျပာင္းလဲ၍ေနသည္။ ရုတ္တရက္ ထိခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ လာပါက ေရးဆြဲထားသည့္ ဦးစားေပး အစီအစဥ္ ဇာတ္ညႊန္း တစ္ခုလံုး သည္လည္း မၾကာခဏဆိုသလိုလံုးဝ ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏုိင္သည္။

ထိုသို႔ ရုတ္တရက္ က်ေရာက္သည့္ အႏၲရာယ္တြင္ ထိခိုက္သူမ်ားကို ကူညီရန္ ျပည္သူမ်ား သည္လည္း ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ အလ်င္အျမန္ ကူညီလိုၾကသည္။ အႏၲရာယ္ သည္ ျပည္သူမ်ား၏ ကနဦး ကူညီ လႈပ္ရွားမႈကို ေႏွာင့္ေႏွး ၾကန္႔ၾကာ ေစေသာ္လည္း အမ်ားျပည္သူတို႔၏ ကူညီမႈသည္လည္း ေန႔ညမေရြး ရပ္တန္႔မသြားေပ။ ျမစ္ေရတက္ၿပီး ေခတၱ ၿငိမ္သက္သြားခ်ိန္ ေနာက္ေန႔မ်ားတြင္ တသြင္သြင္ စီးဆင္းရာေရစီးရွိ ေရတစ္စက္သည္ ေက်းရြာမ်ားကို နစ္ျမဳပ္ေစႏိုင္သည္ဟုပင္ ေတြးထင္မိေစသည္။
ယခုတြင္ လယ္ယာေျမမ်ား ပ်က္စီးျခင္း၊ ေရႀကီးရာတြင္ အိမ္ေမြး တိရစာၦန္ မ်ား ေမ်ာပါသြားျခင္းႏွင့္ တစ္ခ်ိန္က မိသားစု အသိုက္အဝန္းႏွင့္ ေနထိုင္လာသည့္ အိမ္မ်ားသည္ပင္ ျမစ္ေရႏြံမ်ား ေၾကာင့္ ဒုကၡအတိ ေရာက္ေနရသည္ဟု ပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈက သူ႔အဓိပၸါယ္သူေဆာင္ေနသည္။
မုန္တိုင္းက်ေရာက္ၿပီးကာလ (၇-၈-၂ဝ၁၅)ရက္ေန႔တြင္MYTCL ၏ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးႏွင့္ CSD အဖြဲ႔သည္ အိမ္ေထာင္စု ေပါင္း (၆၄)စု၊ ေဒသခံေနထိုင္သူ (၂၆၅)ေယာက္ရွိ ေသာထေနာင္ကုန္းေက်းရြာသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ကာ ေက်းရြာရွိ ဘုန္ႀကီး ေက်ာင္းတြင္ ဆန္အိတ္ အိတ္(၂ဝ)၊ စားသံုးဆီႏွင့္ အစားအစာမ်ိဳးစံုကိုမိသားစုဝင္တစ္ဦးလၽွင္ ရက္သတၱပတ္(၂)ပတ္မွ (၃) ပတ္အထိဖူလံုစြာစားသံုးႏိုင္ရန္ပမာဏခန္႔မွန္း၍ လွဴဒါန္းမႈျပဳခဲ့ပါသည္။
ဤသို႔ဝမ္းနည္းဖြယ္ေကာင္းေသာအျဖစ္အပ်က္သည္ အျခားေသာေက်းရြာမ်ားကိုလည္းခ်န္လွပ္မသြားေပ။ တစ္လလံုးစာ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားသည္ ေရွ႕ကျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာဒုကၡမ်ားကိုကယ္တင္ကုစားႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ ေရႀကီးမႈသည္ ကမ္းပါး၏ အျမင့္ဆံုးအမွတ္ဆီသို႔ တျဖည္းျဖည္းျမင့္တက္လာခဲ့ၿပီး၊ ရုတ္တရက္ျမင့္တက္လာသည့္ အေျခအေနမွ ဖယ္ခြာ သြား ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမေပၚရွိသစ္ပင္အိုႀကီးမ်ားလည္း ဝမ္းနည္းေက်ကြဲဖြယ္ရာေကာင္းေအာင္ အရြက္မ်ားေၾကြက် ပ်က္စီးခဲ့ပါ၍ အသီးအပြင့္မ်ားမဖူးႏုိင္၊ မပြင့္လန္းႏုိင္သည့္ လြင္တီးေခါင္ျပင္ကို ေငးၾကည့္ေနရံုသာရွိမည္။
MYTCL သည္ ေဒသအတြက္ အဘယ္သို႔ေသာအရာမ်ားဦးစားေပးရမည္၊ ေဒသတြင္းရွိ တိုက္ရိုက္ထိခိုက္ခံရေသာ ဧရိယာမ်ားတြင္ တည္ၿငိမ္ျဖစ္ထြန္းမႈရွိေစေသာ ဗ်ဴဟာေျမာက္အစီအစဥ္ေရးဆြဲရန္အတြက္ ျမန္မာဝမ္ေပါင္ေကာ့ပါး လီမိ တက္ႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပုိင္လီမိတက္တို႔ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ကာသံုးသပ္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယခုကဲ့သို႔ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာစိန္ေခၚမႈမ်ားေၾကာင့္လူမႈဆိုင္ရာပူးေပါင္းတာဝန္ရွိမႈ (CSR) သည္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္အျဖစ္ ျဖစ္ေပၚလာသည္။ လူမႈဆိုင္ရာစုေပါင္းပါဝင္မႈႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ပံ့မႈမ်ားသည္ ဝမ္ေပါင္သတၱဳတူးေဖာ္ေရး အဖြဲ႔အစည္း မ်ားျဖစ္ သည့္ ျမန္မာယန္စီႏွင့္ ျမန္မာဝမ္ေပါင္ကုမၸဏီတို႔အတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းရပ္မ်ား အျဖစ္ ျဖစ္ေပၚလာေစသည္။ မနက္ျဖန္တြင္လည္း ေနာက္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ အစပ်ိဳးမႈႏွင့္အတူ ပါဝင္ ကူညီႏိုင္မည္ဟုေမၽွာ္လင့္မိပါသည္။
 

https://www.myanmaryangtse.com.mm/images/stories/smart_thumbs/htanaunggone3_thumb_medium240_0.jpg

https://www.myanmaryangtse.com.mm/images/stories/smart_thumbs/htanaunggone4_thumb_medium240_0.jpg
https://www.myanmaryangtse.com.mm/images/stories/smart_thumbs/htanaunggone6_thumb_medium240_0.jpg
https://www.myanmaryangtse.com.mm/images/stories/smart_thumbs/htanaunggone8_thumb_medium240_0.jpg
https://www.myanmaryangtse.com.mm/images/stories/smart_thumbs/htanaunggone5_thumb_medium240_0.jpg

Strategy Report 2019-2020

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.