ဒုန္းေတာရြာေရေဘးကူညီျခင္း

dondaw-flood3

ဒုန္းေတာေက်းရြာသည္ ျမန္မာယန္စီေကာ့ပါးလီမိတက္၏ နယ္နိမိတ္ႏွင့္ ကပ္လ်က္တည္ရွိၿပီး၊ ၄င္းတို႔၏ ယခင္ကစီမံကိန္း နယ္နိမိတ္အတြင္းရွိစိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားကိုလည္း (၂ဝ၁၃)ခုႏွစ္က ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး၏ ညႊန္ၾကားခ်က္အရ ျပန္လည္ေပးအပ္ ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ဒုန္းေတာေက်းရြာသည္ စံပယ္ေတာင္သတၱဳတြင္းလုပ္ကြက္ ေျမစာပံုႏွင့္ နီးကပ္စြာတည္ရွိသည္။ (၂ဝ၁၅) ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ေရႀကီးေရလၽွံမႈမ်ားျဖစ္ေနစဥ္ ၄င္းေက်းရြာရွိ သီးႏွံမ်ားလည္း ယမား ေခ်ာင္းႏွင့္ ခ်င္းတြင္းျမစ္တို႔၏ ရြံ႕ႏြံမ်ားစီးဆင္းမႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးခဲ့ရသည္ကိုေတြ႔ျမင္ခဲ့ရသည္။ ၾသဂုတ္လ (၁ဝ)ရက္ေန႔တြင္ ဒုန္းေတာေက်းရြာသို႔ လိုအပ္ေသာဆန္ႏွင့္ စားသံုးဆီမ်ားထပ္မံ၍ လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာယန္စီေကာ့ပါးလီမိတက္မွ ေနာက္ထပ္ ေရေဘးကယ္ဆယ္မႈအားျဖင့္ ခန္႔မွန္းအေမရိကန္ေဒၚလာ (၄ဝဝဝဝ) ကို ၄င္းအနီးရွိေက်းရြာမ်ားသို႔ ထပ္မံ လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။
ၿမန္မာယန္စီမွ ေရေဘးသင္႕ ဒုန္းေတာေက်းရြာသုိ႕ ဆန္ တစ္တင္းခြဲ (၁၄.၅) အိတ္ ၊ ဆီ တစ္လီတာ(၅၂)ဗူး ႏွင္႕ စားေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား(၅၂)အိတ္ လွဴဒါန္းေထာက္ပံ႕ေပးပါသည္။ ဒုန္းေတာ ယြန္းေက်ာင္း ႏွင္႕ ရြာဦး ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းသုိ႕လည္း ဆန္တစ္တင္းခြဲအိတ္(၂)အိတ္ ႏွင္႕ စားေသာက္ကုန္(၂)အိတ္ လွဴဒါန္းခဲ႕ပါသည္။ အလွဴကုိ ဆရာေတာ္ ဦးပေညာဘာသ ႏွင္႕ ဦးနေႏၵာဘာသ မွ လက္ခံေပးခဲ့ပါသည္။ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေအာင္ေပါမွ အလွဴအတြက္ ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးခဲ႕ပါသည္။ CSD အသင္းေခါင္းေဆာင္ ဦးႏုိင္၀င္း၊ ဒုန္းေတာေက်းရြာ CSD ဦးၿမင္႕သိန္း၊ ဂုဏ္ေတာေက်းရြာ CSD ဦးမ်ဳိးေက်ာ္ ၊ CSD သတင္းၿပန္ၾကားေရး ဦး၀င္းေက်ာ္သူ ၊ သဲေတာၾကီး CSD ေဒၚမုိ႕မုိ႕လြင္ ႏွင္႕ CSD ၀န္ထမ္း ေဒၚမုိးမုိးခုိင္တုိ႕မွ အလွဴအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ႕ၾကပါသည္။
 

dondaw-flood2

dondaw-flood6
dondaw-flood9

     videoclip    MYTCL Donation to flood-hit Dondaw Village Part - I

    videoclip     MYTCL Donation to flood-hit Dondaw Village Part-II

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.