ဂုဏ္ေတာေက်းရြာသို႔ တစ္ေခါက္

gondaw-flood7

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၁ဝ)ရက္ေန႔တြင္ စပယ္ေတာင္၊ေၾကးစင္ေတာင္စီမံကိန္းမူလနယ္နိမိတ္ရွိဂုဏ္ေတာေျမာက္ရြာသို႔ ဒုတိယအႀကိမ္ အစားအစာႏွင့္ ခ်က္ျပဳတ္စရာမ်ားေထာက္ပ့ံမႈျပဳခဲ့ၿပီး၊ ယမားေခ်ာင္းႏွင့္ ခ်င္းတြင္းျမစ္ေရႀကီးမႈ ခံစားေနရ ေသာေက်းရြာမ်ားသို႔ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

ျမန္မာယန္စီေကာ့ပါးလီမိတက္ ဆက္ဆံေရးဌာနသည္ (CSD) အဖြဲ႔ႏွင့္စုစည္း၍ ေရႀကီးမႈေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးေျမပ်က္စီး သြားျခင္း၊ ၄င္းတို႔အိမ္တြင္ ေနထိုင္ရန္ ခက္ခဲျခင္းစသည္တို႔ခံစားေနရေသာေက်းရြာမ်ားသို႔ လိုအပ္ေသာပစၥည္းမ်ားကို တံု႔ဆိုင္းျခင္းမရွိေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ပါသည္။
ၿမန္မာယန္စီမွ ေရေဘးသင္႕ ဂုဏ္ေတာေက်းရြာသုိ႕ ဆန္ တစ္တင္းခြဲ (၈) အိတ္ ၊ ဆီ တစ္လီတာ(၂၅)ဗူး ႏွင္႕ စားေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား(၂၅)အိတ္ လွဴဒါန္းေထာက္ပံ႕ေပးပါသည္။ ဂုဏ္ေတာ ဓမၼာရာမ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းသုိ႕လည္း ဆန္တစ္တင္းခြဲအိတ္(၁)အိတ္၊ ဆီ တစ္လီတာ(၁)ဗူးႏွင္႕ စားေသာက္ကုန္(၁)အိတ္ လွဴဒါန္းခဲ႕ပါသည္။ အလွဴကုိ ေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္ ဦးၾသဘာကုိယ္စား အရွင္အကၤုရမွ လက္ခံေပးခဲ့ပါသည္။ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္သန္းမွ အလွဴအတြက္ ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးခဲ႕ပါသည္။ CSD အသင္းေခါင္းေဆာင္ ဦးႏုိင္၀င္း၊ ဂုဏ္ေတာေက်းရြာ CSD ဦးမ်ဳိးေက်ာ္ ၊ CSD သတင္းၿပန္ၾကားေရး ဦး၀င္းေက်ာ္သူ ၊ သဲေတာၾကီး CSD ေဒၚမုိ႕မုိ႕လြင္ ႏွင္႕ CSD ၀န္ထမ္း ေဒၚမုိးမုိးခုိင္တုိ႕မွ အလွဴအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ႕ၾကပါသည္။
 

gondaw-flood4

gondaw-flood2
gondaw-flood3

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.