ေရေဘးသင့္ေက်ာက္မ်က္ေက်းရြာသို႕ ဒုတိယအႀကိမ္ ေထာက္ပံ့ျခင္း

second-kyaukmyet1

 
(၁၃-၈-၂ဝ၁၅)ရက္ေန႔တြင္ ျပည္သူ႔ ဆက္ဆံေရးဌာနႏွင့္ (CSD) အဖြဲ႔သည္ ေရေဘးသင့္ ေက်ာက္မ်က္ေက်းရြာသို႔ ေနာက္ တစ္ႀကိမ္ သြားေရာက္ကူညီေပးခဲ့ပါသည္။ ၿမန္မာယန္စီမွ ေရေဘးသင့္ ေက်ာက္မ်က္ေက်းရြာသုိ႔ဆန္ တစ္တင္းခြဲ (၂၃) အိတ္အား ဒုတိယအႀကိမ္ လွဴဒါန္းေထာက္ပံ႕ေပးပါသည္။ ေက်ာက္မ်က္ေက်းရြာရွိ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း(၅)ေက်ာင္းသို႔ ဆန္ တစ္တင္းခဲြအိတ္ (၅) အိတ္အား လွဴဒါန္းခဲ႕ပါသည္။ အလွဴကုိ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း(၅)ေက်ာင္းရွိ ဆရာေတာ္မ်ား မွ လက္ခံ ေပး ခဲ့ပါသည္။ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးခ်စ္ေအာင္ထြန္းမွ အလွဴအတြက္ ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးခဲ႕ပါသည္။ CSD အသင္း ေခါင္းေဆာင္ ဦးႏုိင္၀င္း၊ ဂုဏ္ေတာေက်းရြာ CSD ဦးမ်ဳိးေက်ာ္ ၊ CSD သတင္းၿပန္ၾကားေရး ဦး၀င္းေက်ာ္သူ ၊ သဲေတာၾကီး CSD ေဒၚမုိ႕မုိ႕လြင္၊ CSD ၀န္ထမ္း ေဒၚမုိးမုိးခုိင္ႏွင့္ SE ဌာနမွ ဦးေအးမင္းအဖြဲ႕တုိ႕မွ အလွဴအတြက္ လုပ္ေဆာင္ ေပးခဲ႕ၾက ပါသည္။

 

second-kyaukmyet2

second-kyaukmyet3

 

 

 

 

 

 

 

videoclip     Revisiting the Flood Areas of Kyaukmyet Village Part I

videoclip     Revisiting the Flood Areas of Kyaukmyet Village Part II

 

 

Strategy Report 2019-2020

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.