သက္ၾကီးႏွင့္လူမႈေရးအသင္းမ်ားသုိ႕ လွဴဒါန္းျခင္း

old-people1

ၿမန္မာယန္စီသည္ ၁၅.၉.၂၀၁၅ ေန႕တြင္ စီမံကိန္းပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ေက်းရြာ(၁၆)ရြာမွ အသက္(၇၅)ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ သက္ၾကီးဘုိးဘြားမ်ားအား ေထာက္ပံံ့ေၾကးမ်ား လွဴဒါန္းခဲ႕ပါသည္။ ထုိ႕အၿပင္မုိင္းၿမဳိ႕ ေမတၱာမြန္ လူမႈကူညီေရးအသင္းႏွင့္ သဲေတာၾကီး ေအာင္ေဇယ်လူမႈကူညီေရးအသင္းမ်ားအတြက္ လူနာတင္ကားႏွင့္ လုိအပ္ေသာပစၥည္းမ်ားကုိလည္း ေထာက္ပံ့လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။

old-people3

old-people5
old-people2

Strategy Report 2019-2020

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.