ရြာသာေက်းရြာ စြမ္းအားတုိးခ်ဲ႕ၿခင္း

ywatha-electric1

ရြာသာေက်းရြာသည္ ယမန္ႏွစ္က စြမ္းအားႏွင့္ လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းသုိ႕ ထပ္မံဆုိးခ်ဲ႕ဖုိ႕ ခြင္႔ၿပဳခဲ့ၿပီး ၿဖစ္ပါသည္။

ၿမန္မာယန္စီ ႏွင့္ ၿမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပုိင္မွ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂၃၈၇ ခြင့္ၿပဳခဲ့ပါသည္။လွ်ပ္စစ္မီးတုိင္ ၂၅ တုိင္ ႏွင့္ ဝ.၄ KVA လွ်ပ္စစ္ဝါယာၾကဳိးမ်ားပါဝင္ေသာ လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းတြင္ ေပေပါင္း ၂၉၄ဝဝ နီးပါးခန္႕ ေက်းရြာအုပ္စု အတြက္ မီးလင္းေရးကုိ ေဒသခံကုမၸဏီ တစ္ခုၿဖစ္ေသာ မုိးၿမင့္ၾကယ္စင္ကုမၸဏီမွ မီးသြယ္ တန္းလုပ္ေဆာင္ ေပးခဲ့ပါသည္။ ဤကုမၸဏီကပဲ ဆက္လက္၍ လူမႈဖြံ႕ၿဖဳိးေရးအေရးၾကီးေသာ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားကုိ လႈံေဆာ္ေပးၿခင္း၊ အက်ဳိးအၿမတ္ကုိ ရရွိရုံလုပ္ေဆာင္ၿခင္း မဟုတ္ဘဲ ေဒသအဆင့္ လူမႈဆက္ဆံေရး အက်ဳိးအၿမတ္မ်ား ရရွိေရးႏွင့္ စီမံကိန္း၏ အလုပ္အခြင့္ အလမ္း ႏွင့္ စီမံခန္႕ခြဲမႈမ်ားကုိ ေဒသခံမ်ားအတြက္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးၿခင္းတုိ႕ကုိပါ ၾကဳိးပမ္းေနပါသည္။ စီမံကိန္းသည္ ၿမန္မာယန္စီ၏ ၂ဝ၁၅-၁၆ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရး ရံပုံေငြၿဖစ္ေသာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ဝဝဝဝဝ တြင္ ေပါင္းထည့္မည္ၿဖစ္ပါသည္။

  

ywatha-electric5

ywatha-electric4
ywatha-electric2

 

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.