ျမန္မာယန္စီကုမၸဏီအား ေလးစားဂုဏ္ျပဳျခင္း

myasane-school4

(၂၀၁၅-၁၆) CSR လုပ္ငန္းမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ေသာ ျမစိမ္းေက်းရြာတြင္ မူႀကိဳေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ေပးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမစိမ္းေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ အထူးေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္းထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ထုိမူႀကိဳေက်ာင္းကို (၃၁.၁၂.၂၀၁၅) ေန႔တြင္ အျပီးသတ္ေဆာက္လုပ္ေပးခဲ့ျပီး $9,101.37 USD ကုန္က်ပါသည္။ ေက်းရြာတြင္ မည္သည္႕ေက်ာင္းမွ မရွိေသးေသာေၾကာင့္ ေက်းရြာတုိးတက္ဖြံ႕ၿဖဳိးေစရန္အတြက္ တန္ဖိုးထားရမည့္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္ပါသည္။
ျမစိမ္းေက်းရြာသည္ ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္ျပီးလံု႔လစိုက္ထုတ္ျမွင့္တင္ရန္ရည္ရြယ္၍ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ေက်းရြာေကာ္မတီဝင္မ်ားမွ CSR လုပ္ငန္းတြင္ မူႀကိဳေက်ာင္းအားတည္ေဆာက္ေပးရန္ျမန္မာယန္စီအား ေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။သင္ၾကားေပးမည့္ဆရာအတြက္ ျမိဳ႕နယ္ရံုးမွ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ေက်းရြာမ်ားမွလည္း လာေရာက္တက္ႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္း၊သူ ဦးေရ ၅ဝေက်ာ္ခန္႕ ခန္႕မွန္းထားပါသည္။ ရြာတြင္ အိမ္ေၿခ(၃ဝ) ေက်ာ္ လူဦးေရမွာ (၂ဝဝ) ေက်ာ္ခန္႕ ရွိ္ပါသည္။ ျမန္မာယန္စီ၊ ဆက္ဆံေရးဌာနႏွင့္ CSD အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏တင္ျပေပးမႈႏွင့္ ပညာေရးတိုးတက္မႈအတြက္ ကုမၼဏီမွ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းတို႔အတြက္ ေက်းရြာမွ အထူးပင္ဂုဏ္ျပဳေလးစား ေက်းဇူးတင္လွ်က္ရွိပါသည္။ ေနာက္ႏွစ္မ်ားတြင္ ေက်းရြာအတြက္ နာေရးကားတစ္စီးႏွင့္ မူၾကဳိေက်ာင္းအတြက္ ႏွစ္လုံးတြဲအိမ္သာ တည္ေဆာက္ေပးရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။
ျမစိမ္းေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွာ ဦးေငြျဖစ္ပါသည္။ ျမစိမ္းေက်းရြာသည္ ယင္းမာပင္ျမိဳ႕နယ္၊ ျမရိပ္ေက်းရြာအုပ္စုတြင္ ပါဝင္ေသာ ေက်းရြာတစ္ရြာ ျဖစ္ပါသည္။ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ ျမန္မာယန္စီ ေပၚေပါက္လာသည့္အတြက္ ယခင္ ရွိခဲ့ဖူးေသာ ကုမၸဏီမ်ားထက္ ပိုမိုပြင့္လင္းျမင္သာ လာေၾကာင္း၊ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုခြင့္ရလာေၾကာင္း၊ ျမန္မာယန္စီကုမၸဏီ သက္တမ္းရွည္ရွည္ ဆက္လက္ရွိေနေစခ်င္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ေက်းရြာဖြံ႕ျဖိဳးေရးအတြက္ ဆက္လက္ကူညီမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးနိုင္ပါေစေၾကာင္း အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားပါသည္။

 

myasane-school1

myasane-school2
myasane-school3
myasane-school5

Strategy Report 2019-2020

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.