ပညာသင္ၾကားမႈ လံုျခံဳေရး

ywatha-fence3

ေက်ာင္းသားမ်ားပညာသင္ၾကားမႈ ပုိမုိလုံၿခဳံေစရန္ႏွင့္ အေႏွာက္အယွက္ မျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ရြာသာေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္ဝင္းမွ ေက်းရြာရွိ မူလတန္းေက်ာင္းအား သံဇကာၿခံစည္းရုိး ခတ္ေပးပါရန္ ၿမန္မာယန္စီအား အကူအညီေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။

ၿမန္မာယန္စီမွလည္း ေက်းရြာဖြံ႕ၿဖဳိးေရး အတြက္ လက္မေႏွးဘဲ တင္ဒါ ေခၚယူကာ Crown ကုမၸဏီအား ရြာသာေက်းရြာ မူလတန္းေက်ာင္းအား ၿခံစည္းရုိးခတ္ၿခင္းလုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္ေစပါသည္။ ၿမန္မာယန္စီသည္ ပညာေရးအတြက္ ႏွစ္စဥ္ တကၠသုိလ္ဝင္တန္းႏွင့္ တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသားမ်ား အား ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးလွ်က္ရွိပါသည္။ ၿမန္မာယန္စီ၏ CSR လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရး၊ သာသနာေရးပါမခ်န္ အကူအညီ ေပးကာ သက္ၾကီးရြယ္အုိႏွင့္ တကၠသုိလ္ဝင္တန္းႏွင့္ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ားအား ေထာက္ပံ့လွဴဒါန္းၿခင္း ၊လမ္းတံတားအေဆာက္အဦးမ်ား တည္ေဆာက္ေပးၿခင္း၊ ေက်ာင္းမ်ားကုိ ၿခံစည္းရုိးခတ္ေပးၿခင္း၊ မူလတန္း ေက်ာင္း၊ စာၾကည့္တုိက္၊ ေဆးေပးခန္း မ်ားတည္ေဆာက္ေပးၿခင္း၊ လက္စမသတ္ေသးေသာေက်ာင္း အေဆာက္အဦးမ်ားကုိ အျပီးသတ္တည္ေဆာက္ ေဆာင္ရြက္ေပးၿခင္း၊ ေက်းရြာမီးလင္းေရးေဆာင္ရြက္ေပးၿခင္း၊ ေရသန္႕စက္မ်ား တည္ေဆာက္ေပးၿခင္း၊ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္း ဖန္တီးေပးေရးမ်ားပါ အက်ဳံးဝင္ လႈပ္ရွား ေပးကာ ေက်းရြာလူေနမႈ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးအတြက္ စြမ္းစြမ္းတမံအကူအညီေပးေနပါသည္။

 

ywatha-fence1

ywatha-fence4
ywatha-fence2

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.