ေက်းရြာလူထုအတြက္လွ်ပ္စစ္

yegyibin-power1

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၊၂ဝ၁၆ေန႔တြင္ ေရၾကည္ပင္၊ျမရိပ္၊ျမစိမ္းအတြက္ လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းအားႏွစ္ႏွစ္နီးပါး ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား၊ တည္ေဆာက္ျခင္း၊တာဝန္ယူျခင္းမ်ားႏွင့္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။

 

အစိုးရမွေရြးခ်ယ္ထားေသာ ကန္ထ႐ိုက္တာ၏ ႀကိဳတင္မျမင္ရေသာ အေျခအေနမ်ား အေၾကာင့္ မၿပီးစီးခင္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ခန္႔ ေႏွာင့္ေႏွးခဲ့ရပါသည္။ ေက်းရြာသုံးရြာမွ ျပည္သူလူထုသည္ ျမန္မာယန္စီအား လွ်ပ္စစ္ရရွိမႈၾကာခဲ့ျခင္းအတြက္ မေက်ပ္မႈမ်ားရွိခဲ့ ေသာ္လည္း အလြန္ေက်းဇူးတင္ေနၾကပါသည္။ လွ်ပ္စစ္လိုအပ္ေသာ ေက်းရြာမ်ားအတြက္ ကူညီႀကိဳးစားမႈမ်ား၊ ေရရွိေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေရေဘးသင့္ေက်းရြာမ်ား ကာကြယ္ေရးမ်ားသည္ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕၏ အဓိက ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ပညာေရး ပူးေပါင္းလူမႈေဆာင္ရြက္ခ်က္ လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္အတူ တခ်ိန္ကလယ္သမားမ်ား သို႔မဟုတ္ လယ္သမားလုပ္သားမ်ားျဖစ္ခဲ့ဖူးသူမ်ားကို နည္းပညာသင္တန္း မ်ားေပးျခင္းအကူအညီမ်ားေပးကာ တိုးတက္ေနေသာျမန္မာျပည္၏ စက္မႈလုပ္ငန္းတည္ေဆာက္ျခင္းသို႔ကူး ေျပာင္းကာ ထပ္မံမွတ္တမ္းတင္လုပ္ေဆာင္ပါသည္။

yegyibin-power2

yegyibin-power4
yegyibin-power3

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.