ေက်ာက္မ်က္စာသင္ေက်ာင္း လူမႈဖြံ႕ၿဖဳိးေရး

kyaukmyet school1

ေက်ာက္မ်က္ေက်းရြာသည္ ခ်င္းတြင္းၿမစ္ကမ္းေဘးတြင္ တည္ရွိၿပီး ၿမန္မာယန္စီႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ခဲ့ပါသည္။

Priave Construction Group သည္ တင္ဒါေအာင္ၿမင္ၿပီး ေက်ာက္မ်က္ေက်းရြာ မူလတန္း ေက်ာင္းၿပဳၿပင္ေရးလုပ္ေဆာင္ရန္ ထုိစီမံကိန္းအား ႏုိဝင္ဘာ ၁၅၊ ၂ဝ၁၅တြင္ စတင္ခဲ့ပါသည္။ ေက်ာင္း၏တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖဳိး လာမႈေၾကာင့္ ဆရာ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ပုိမုိသက္ေတာင့္သက္သာ သင္ၾကားႏိုင္ၾကၿပီး ပုံမ်ားတြင္ မူလအေဆာက္အဦးႏွင့္ လက္ရွိတုိးတက္မႈကုိ ယွဥ္ၾကည့္ႏုိင္ပါသည္။ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၊ ဆရာ/ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမၾကီးတုိ႕သည္ ဝမ္းေၿမာက္ေက်းဇူတင္လွ်က္ရွိပါသည္။ ထုိလူမႈဖြံ႕ၿဖဳိးေရးအတြက္ ကုန္က်ေငြမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁၄၁.၈၂ ၿဖစ္ပါသည္။ ၿမန္မာယန္စီသည္ ေရဝန္းေက်ာင္းဆရာေတာ္၏ ေတာင္းဆုိ ခ်က္အရ ကုဋီအိမ္မ်ားအား ေရပုိက္လုိင္းသြယ္တန္းေပးၿခင္းႏွင့္ လွ်ပ္စစ္မီးသြယ္တန္းၿပဳၿပင္ေပးၿခင္းတို႔ကုိလည္း လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ပါသည္။

 

kyaukmyet school3

kyaukmyet school4
kyaukmyet school6
kyaukmyet school7
kyaukmyet school5
kyaukmyet school2

 

 

 

   

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.