ပညာေရးအက်ဳိးေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ား ၿမွင့္တင္ၿခင္း

myasane toilet3

ၿမစိမ္းေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေငြသည္ ေက်းရြာလူထုပညာေရး အဆင့္အတန္းၿမင့္မားေရးရည္သန္၍ မူၾကဳိေက်ာင္းတည္ေဆာက္ၿခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းအတြက္ အိမ္သာတည္ေဆာက္ေပးရန္တုိ႔ကုိ ၿမန္မာယန္စီအား အကူအညီေတာင္းခဲ့ပါသည္။

ၿမန္မာယန္စီသည္ မူၾကဳိေက်ာင္းတည္ေဆာက္မႈအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉,၁ဝ၁.၃၇ႏွင့္ မူၾကဳိေက်ာင္းအတြက္အိမ္သာတည္ေဆာက္မႈအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ၁,၆၈၃.၉ဝတုိ႕ အကုန္အက်ခံကာတည္ေဆာက္ေပးခဲ့ပါသည္။ ၿမစိမ္းေက်းရြာသည္ ၿမန္မာယန္စီ၏ေဒသဖြံ႕ၿဖဳိးေရးလုပ္ငန္း မ်ားကုိ လွဳိက္လွဲစြာၾကဳိဆုိ၍ ကုမၸဏီ၏အက်ဳိးၿပဳမႈမ်ားကုိ ပူးေပါင္းပါဝင္လွ်က္ရွိပါသည္။

 

 

myasane toilet2

myasane toilet1

 

 

 

 

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.