ေစာင့္ေရွာက္ကုသမႈ အထူးေပးၿခင္း

banenwechaung medical1

ယမားေခ်ာင္းႏွင့္ခ်င္းတြင္ျမစ္ေရ ရုတ္တရက္ေရႀကီးျခင္းေၾကာင့္ ဘိန္းႏြယ္ေခ်ာင္ရြာသည္ မုတ္သံုရာသီတိုင္း ႏွစ္စဥ္ေရဝင္မႈ ခံစားရပါသည္။

ျမစ္ေရာႀကီးမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာေရာဂါမ်ား၊ ျမစ္ကမ္းပါးေရလွ်ံမႈမွသယ္ေဆာင္လာေသာ အမိႈက္မ်ားႏွင့္ ဘက္တီးရီးယားပိုးမ်ား တိုးပြားျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေက်းရြာေနသူမ်ားအတြက္က်န္းမာေရးထိခိုက္မႈမရွိေစရန္ ျမန္မာယန္စီနယ္လွည့္ေဆးကုသေရးအဖြဲ႕သည္ ပံုမွန္ေဆးကုသေရးအစီအစဥ္တြင္ မပါဝင္ေသာ္လည္း အထူးသီးသန္႔ သြားေရာက္ကုသေပးခဲ့ပါသည္။
ဘိန္းႏြယ္ေခ်ာင္ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသည္ ေက်းရြာအတြင္းေနထိုင္ေသာျပည္သူမ်ား အတြက္ ေဆးကုသမႈခံယူသူ (၁ဝ၄)ဦးအတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရန္ အကူအညီေတာင္းခဲ့ရာ နယ္လွည့္ကုသေရး ဆရာဝန္မ်ားႏွင့္သူနာျပဳမ်ားထံမွ ေရၾကီးျခင္းေၾကာင့္ ထူးျခားေရာဂါမ်ား မေတြ႕ရေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။
 

banenwechaung medical2

banenwechaung medical3
banenwechaung medical4
banenwechaung medical5

Strategy Report 2019-2020

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.