ေရႊပန္းခုိင္တံတား တည္ေဆာက္ၿပီးစီး ျခင္း

shwepankhine bridge finish5

ျမန္မာယန္စီသည္ ေရႊပန္းခုိင္တံတားအား အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္တည္ေဆာက္ေပးခဲ့ရာ ၂၀၁၆ ေအာက္တုိဘာ ၈ ရက္ေန႕တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးစီးခဲ့ပါသည္။

ကုမၸဏီသည္ ေက်းရြာလူထုဖြံ႕ၿဖဳိးေရးအတြက္ မည္မွ် အေလးထားေၾကာင္း ျပသလုိက္ၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။ ထုိအာရ္စီတံတားသည္ ျမန္မာယန္စီေဒသတစ္ဝုိက္တြင္ အၾကီးဆုံုးျဖစ္ၿပီး ဘက္ဂ်က္ ၃ ခု အကုန္အက်ခံတည္ေဆာက္ထားျခင္းၿဖစ္သည္။ ပတ္ဝန္းက်င္မွ ျပည္သူမ်ား ပုိမုိေဘးကင္းစြာ ေန႕စဥ္သြားလာ အသုံးျပဳႏုိင္ၿပီး ပုိမုိေခ်ာေမြ႕စြာ ၎တုိ႕အလုိရွိရွာကုိ ယခင္ကထက္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ႏုိင္ၿပီ ျဖစ္သည္။

 

shwepankhine bridge finish2

shwepankhine bridge finish3
shwepankhine bridge finish4
shwepankhine bridge finish6
shwepankhine bridge finish1
shwepankhine bridge finish7

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.