ေက်ာင္းသားမ်ားအား ပညာေရး ေထာက္ပံ့ျခင္း

2016 scholarship 1

ျမန္မာယန္စီအနီးပတ္ဝန္းက်င္ေက်းရြာမ်ားမွ ပညာသင္ေနၾကေသာ တကၠသိုလ္ႏွင့္ဆယ္တန္းေက်ာင္းသားမ်ား အား ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္လီမိတက္ႏွင့္ ျမန္မာယန္စီတုိ႔မွ CSR ဘတ္ဂ်က္မွ ႏွစ္စဥ္ပညာသင္ ေထာက္ပံ့ေၾကး မ်ားေပးလွ်က္ရွိသည္။

 
စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၏လမ္းညႊန္ခ်က္အရ ယခုႏွစ္(၂၀၁၆-၂၀၁၇) ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားကို ၂၄.၁၁.၂၀၁၆(အမ်ိဳးသားေန႔) တြင္ ဆားလင္းႀကီး ၿမိဳ႕နယ္ခန္းမတြင္က်င္းပခဲ့သည္။ အခမ္းအနားသို႔ လုံၿခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး၊ စည္ပင္သာယာေရး ဝန္ႀကီး၊စြမ္းအင္ႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီး၊ ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ အျခားဖိတ္ ၾကားထားေသာဧည့္သည္ေတာ္မ်ား၊ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားတက္ေရာက္ၾကပါသည္။
ယခင္ႏွစ္(၂၀၁၅-၂၀၁၆)တြင္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား/သူ(၅၃၁)ဦးႏွင့္ ဆယ္တန္းေက်ာင္းသား/သူ(၂၇၂)ဦး တို႔အတြက္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၀,၆၃၆.၀၀ ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္ (၂၀၁၆-၂၀၁၇)တြင္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား/သူ(၄၄၅)ဦးႏွင့္ ဆယ္တန္းေက်ာင္းသား/သူ(၆၃၁)ဦးတို႔အတြက္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၀,၅၄၄.၀၀ အားေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ပါသည္။ မုံရြာေၾကးနီ သတၱဳတြင္း အနီးအနားရွိ ေက်းရြာမ်ားတြင္ေနထိုင္ေသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏ ပညာသင္ ေထာက္ပံ့ေၾကး အတြက္ ၿမန္မာယန္စီႏွင့္ၿမန္မာ၀မ္ေပါင္မွ ပူးေပါင္းကူညီေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။ တက္ေရာက္လာသူ အားလံုး အတြက္ မဂၤလာရွိေသာ အခမ္းအနားတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။
 

2016 scholarship 2

2016 scholarship 4
2016 scholarship 5
2016 scholarship 7
2016 scholarship 6
2016 scholarship 3

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.