ဘိလပ္ေျမအိတ္လွဴဒါန္းျခင္း

ywatha cement donation1

ရြာသာေက်းရြာ ခ်မ္းသာေအး ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းဓမၼာရံုျပဳျပင္ရန္အတြက္ ခ်မ္းသာေအးဆရာေတာ္ဦးပညိႏၵမွ ျမန္မာယန္စီသို႔ အကူအညီေတာင္းခံခဲ့ရာ ၂၀၁၆-၁၇ ေက်းရြာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရံပံုေငြမွ ၂၆.၂.၂၀၁၇ ေန႔တြင္ ဘိလပ္ေျမ အိတ္(၁၅ဝ) ဝမ္းပန္းတသာ ကူညီေဆာင္ရြက္ လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။

 

 

ywatha cement donation2

ywatha cement donation3

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.