ေအးကုန္းရြာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး

ayegone fence1

ျမန္မာယန္စီကုမၸဏီသည္ ေက်းရြာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ နည္းလမ္းမ်ားစြာျဖင့္ လွဴဒါန္းျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

(၂ဝ၁၆-၁၇)ဘ႑ာေရးႏွစ္ ေက်းရြာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး(CSR/CSD)အစီအစဥ္တြင္ ေအးကုန္းေက်းရြာအတြက္ မူလတန္းေက်ာင္းအား ၿခံစည္းရိုးခတ္ေပးျခင္းလုပ္ငန္းအား လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ရာ ၂ဝ.၄.၂၀၁၇ (ၾကာသပေတးေန႔) ၿပီးစီးခဲ့သည္။ ၿခံစည္းရိုးခတ္လုပ္ငန္း၏ကုန္က်ေငြမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ (US$ 3919) ျဖစ္ပါသည္။ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးေကာင္းဟန္၊ ဆရာ/ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာသူေက်းရြာသားမ်ား ဝမ္းေျမာက္ေပ်ာ္ရႊင္ေနၾကၿပီး ျမန္မာယန္စီကုမၸဏီအား ေက်းဇူးတင္လွ်က္ရွိပါသည္။

ayegone fence2

ayegone fence3
ayegone fence4

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.