ထေနာင္းကုန္းေက်းရြာသို႔ ထရပ္စေဖာ္မာလွဴဒါန္းျခင္း

htannaunggon transformer1

"ဖြံ႕ၿဖိဳးေပ်ာ္ရႊင္ အတူတူ" ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္အရ ျမန္မာယန္စီကုမၸဏီ၏ ၂ဝ၁၆-၁၇ CSR Project အရ (၁၆ဝ) ေကဗီြေအ ထရန္စေဖာ္မာ တစ္လံုးအား ထေနာင္းကုန္းေက်းရြာအတြက္ ၂ဝ၁၇ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၄)ရက္ေန႔တြင္ လွဴဒါန္းလႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

ျမန္မာယန္စီေဒသဝန္းက်င္လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း၏အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါဝင္ေပးမႈမွာ ထင္ရွားစြာေတြ႕ျမင္ ရမည္ျဖစ္သည္။

htannaunggon transformer2

htannaunggon transformer3
htannaunggon transformer4
htannaunggon transformer5
htannaunggon transformer6
htannaunggon transformer7

Strategy Report 2019-2020

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.