ျမစိမ္းေက်းရြာအားလွဴဒါန္းမႈၿပီးစီးျခင္း

myasane fence4

ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ကေလးငယ္မ်ား ပညာသင္ၾကားမႈ ပိုမိုလုံၿခဳံေစရန္ႏွင့္ အေႏွာက္အယွက္ မျဖစ္ေစရန္အတြက္ ရည္ရြယ္၍ ျမစိမ္း ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေငြမွ ေက်းရြာရွိမူႀကိဳေက်ာင္းအား သံဇကာၿခံစည္း႐ိုးခတ္ေပးရန္ႏွင္လွ်ပ္စစ္မီးသြယ္တန္းေပးရန္ ျမန္မာယန္စီ အားအကူအညီေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာယန္စီမွ ေက်းရြာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ လက္မေႏွးပဲ တင္ဒါေခၚယူကာ Crown ကုမၸဏီအား ျမစိမ္းေက်းရြာ မူႀကိဳေက်ာင္းအား ၿခံစည္း႐ိုခတ္ျခင္းႏွင့္ လွ်ပ္စစ္မီးသြယ္တန္းျခင္းလုပ္ငန္းကိုေဆာင္ရြက္ေစခဲ့သည္။ ထိုၿခံစည္း႐ိုး ခတ္ျခင္းႏွင့္ လွ်ပ္စစ္မီးသြယ္တန္းေပးျခင္းလုပ္ငန္းကို (၂၀.၄.၂၀၁၇) ေန႔တြင္အၿပီးသတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ US$ 5,104 ေဒၚလာ ကုန္က်ပါသည္။ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ေက်းရြာသူ/သားမ်ားမွာဝမ္းေျမာက္ေပ်ာ္ရႊင္စြာျဖင့္ ျမန္မာယန္စီအား ေက်းဇူးတင္ လွ်က္ရွိပါသည္။
 

myasane fence2

myasane fence3
myasane fence1

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.