ေက်းစာက်ေက်းရြာအတြက္ေရသန္႔စက္

kyeethakya purifier1

ေက်းစာက်ေက်းရြာသည္ ယမားေခ်ာင္းေဘးတြင္ တည္ရွိပါသည္။

တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးေရကို တိုက္ရိုက္ရရွိႏိုင္ ေသာ္လည္း ေရသန္႔စနစ္ႏွင့္ ေရပိုက္လိုင္းမ်ားမရွိေပ။ က်န္းမာေရးႏွင့္အညီ သန္႔ရွင္းစြာေသာက္သံုးႏိုင္ရန္ အတြက္ ေက်းစာက်ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသည္ ျမန္မာယန္စီအား ေရသန္႔စက္ႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္မ်ား တပ္ဆင္ေပးပါရန္အကူအညီေတာင္းခံခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာယန္စီသည္ ၂၀၁၆-၁၇ ေက်းရြာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္ တြင္ထည့္သြင္းျပီး တင္ဒါေခၚယူကာ Naing Lin Group ကုမၸဏီအား တည္ေဆာက္ေစခဲ့ရာ (၈.၅.၂၀၁၇) တနလၤာေန႔တြင္ ျပီးစီးခဲ့သျဖင့္ေက်းရြာအား လႊဲေျပာင္းလွဴဒါန္းခဲ့သည္။ ထိုစီမံကိန္းအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ US$ 7530 ကုန္က်ပါသည္။ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ေက်းရြာသူေက်းရြာသားမ်ားမွာ ဝမ္းေျမာက္ေပ်ာ္ရႊင္စြာျဖင့္ ျမန္မာယန္စီအားအထူးေက်းဇူးတင္လွ်က္ရွိပါသည္။
 

kyeethakya purifier2

kyeethakya purifier3
kyeethakya purifier4
kyeethakya purifier6
kyeethakya purifier7
kyeethakya purifier5

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.