သူငယ္တန္းကေလးမ်ားအတြက္ အားကစားပစၥည္းမ်ားလွဴဒါန္းျခင္း

minetown kg1

ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္လီမိတက္ႏွင့္ျမန္မာယန္စီကုမၸဏီတို႔၏လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္းမွ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို အရြယ္ေရာက္သူမ်ားသာမက အေရးအႀကီးဆံုးကေလးငယ္မ်ားပါ ခံစားၾကရပါသည္

minetown kg4

minetown kg3
minetown kg2

၂၀၁၆-၁၇၏ ဘ႑ာေရးႏွစ္မ်ားအတြက္ လွဴဒါန္းေထာက္ပံ့မႈကို မိုင္းၿမိဳ႕အထက္တန္းေက်ာင္းမွ ၂၃ရက္ ဇြန္လ ၂၀၁၇ေန႔တြင္လက္ခံရရွိခဲ့ပါသည္။ မိုင္းၿမိဳ႕ အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ ကစားကြင္းဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ စိတ္အားထက္သန္စြာ အသင့္ေစာင့္ႀကိဳခဲ့သည္။ အားလံုးအတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ၾကည္ႏူးခ်ိန္ျဖစ္သည္။

Strategy Report 2019-2020

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.