တယ္ပင္ကန္ဆည္ၿပီးစီးျခင္း

tebinkan dam1

လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းတြင္ပါဝင္ေသာ တယ္ပင္ကန္ေက်းရြာအတြက္ အလြန္ေရးႀကီးေသာ ဆည္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းကို အၿပီးသတ္ေဆာက္လုပ္ ၿပီးစီးသြားၿပီျဖစ္၍ (၃၁.၇.၂၀၁၇) တနလၤာေန႔တြင္ ျမန္မာယန္စီကုမၸဏီ၏ CSD စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕မွ ေက်းရြာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ပါသည္

tebinkan dam4

tebinkan dam2
tebinkan dam3

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.