ဒုန္းေတာေရပိုက္လိုင္းၿပီးစီးျခင္း

dondaw water pipeline1

စံပါယ္ေတာင္ႏွင့္ ေၾကးစင္ေတာင္ သတၱဳတြင္း အနီးပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ေက်းရြာမ်ားအတြက္ ၂၀၁၆-၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ေဆာင္ရြက္မည့္ CSR လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ဘတ္ဂ်က္ မွ အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ငန္းမ်ားထဲတြင္ပါရွိေသာ ဒုန္းေတာေက်းရြာအတြက္ ေရပိုက္လိုင္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕ တပ္ဆင္ သြယ္တန္းေပးျခင္း လုပ္ငန္းအား ျမန္မာယန္စီမွ လွဴဒါန္းလုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိရာ ၁.၈.၂၀၁၇(အဂၤါေန႔)တြင္ ၿပီးစီး ခဲ့သည္။
 

dondaw water pipeline2

dondaw water pipeline3
dondaw water pipeline4

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.