ေက်းရြာခ်င္းဆက္တံတားတည္ေဆာက္ၿပီးစီးျခင္း

yegyibin bridge1

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ေရၾကည္ပင္ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးေစာေရႊသည္ ဆည္ထန္းေတာႀကီး - ေရၾကည္ပင္ ရိုးကူးတံတား တည္ေဆာက္ေပးရန္ ျမန္မာယန္စီကို ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းအတြက္ အကူအညီေတာင္းခံခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာယန္စီသည္ အမ်ားသိေစရန္ တင္ဒါေခၚယူၿပီး Kyaw Myint Tun Group အားတာဝန္ေပးခဲ့ရာ ၂၀၁၇ ၾသဂုတ္လ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ေအာင္ျမင္စြာၿပီးစီးခဲ့သည္။ ကုန္က်စရိတ္မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၇,၄ဝ၇.၄၁ ျဖစ္သည္။ ေရၾကည္ပင္ေက်းရြာႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ေက်းရြာမ်ားသည္ ယခုအခါ အႏၱရာယ္ကင္းစြာသြားလာ ႏိုင္ၿပီျဖစ္ၿပီး အထူးသျဖင့္မိုးရာသီကာလမ်ားတြင္ ပိုမိုအဆင္ေျပစြာ သြားလာဆက္ဆံႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

yegyibin bridge2

yegyibin bridge3

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.