ရြာသာေက်းရြာစာသင္ေက်ာင္း

extend ywatha school1

ရြာသာေက်းရြာသည္ ေၾကးနီသတၱဳတြင္း၏ ေျမာက္ဘက္ကပ္လွ်က္ ယမားေခ်ာင္းေဘးတြင္တည္ရွိပါသည္။

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ရြာသာေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသည္ ရြာသာေက်းရြာမူလတန္းေက်ာင္းေဆာင္အား တိုးခ်ဲ႕ ေဆာက္လုပ္ေပးရန္၊ ပရိေဘာဂမ်ားလွဴဒါန္းေပးရန္ႏွင့္ ဆရာမ်ားနားေနေဆာင္ေဆာက္လုပ္ေပးရန္ ျမန္မာယန္စီကို ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းအတြက္ အကူအညီေတာင္းခံခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာယန္စီကုမၸဏီသည္ ေက်းရြာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ နည္းလမ္းမ်ားစြာျဖင့္ လွဴဒါန္းျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ရြာသာေက်းရြာမူလတန္း ေက်ာင္းအတြက္ ျမန္မာယန္စီသည္ တင္ဒါေခၚယူကာ ၾကယ္လင္းသစ္ ကုမၸဏီအား လုပ္ကိုင္ေစခဲ့ရာ (၈.၉.၂၀၁၇) ေသာၾကာေန႔တြင္ ၿပီးစီးခဲ့ၿပီး USD $24,917.78 ေဒၚလာကုန္က်ပါသည္။ ရြာသာေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးၾကည္လင္၊ ဆရာ/ဆရာမမ်ား၊ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ေက်းရြာသူ ေက်းရြာ သားမ်ားသည္ လွဴဒါန္းျခင္းအတြက္ ဝမ္းေျမာက္ေပ်ာ္ရႊင္စြာျဖင့္ ျမန္မာယန္စီအား မ်ားစြာေက်းဇူးတင္ လွ်က္ရွိပါသည္။
 
extend ywatha school2
extend ywatha school3
extend ywatha school4

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.