ေရသယ္ယာဥ္လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနား

watercart 5

ေက်ာက္မ်က္ေက်းရြာသည္ ခ်င္းတြင္းျမစ္ အေနာက္ဘက္ ကမ္းတြင္တည္ရွိၿပီး ခ်င္းတြင္ျမစ္အေျခအေနအရ ေၾကးစင္ေတာင္ႏွင္႔စံပယ္ေတာင္ ဆိုက္အတြက္ ရန္ကုန္မွ ေထာက္ပံံံေပးေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား လကၡံရာတြင္ ျမစ္ဆိပ္ကမ္းကို အသံုးျပဳရန္ခြင္႔ျပဳ၊ ေထာက္ပံေပးသည္႔ ေက်းရြာတစ္ရြာျဖစ္သည္။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ CSR ဘက္ဂ်က္အရ ျမန္မာယန္စီကုမၸဏီႏွင္႔ ျမန္မာ႔စီးပြားေရးဦးပိုင္လီမိတက္တို႔မွ ေက်ာက္မ်က္ ေက်းရြာအတြက္ ေရသယ္ယာဥ္တစ္စီး ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ႕သည္။ ေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားကို ဒီဇင္ဘာလ (၁) ရက္ ေန႔ နံနက္ ၈:၃၀ တြင္ ေက်ာက္မ်က္ေက်းရြာ ၌က်င္းပခဲ႔သည္။ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာသိိန္းႏိုင္၊ MYTCL ႏွင္႔ MEHL မွ တာဝန္ရွိ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေက်ာက္မ်က္ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင္႔ ေက်းရြာသူ/သားမ်ား ၊ေက်ာက္မ်က္ေက်းရြာ CSD ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတက္ေရာက္ခဲ႕ ၾကၿပီး MEHL မွ ဦးတိုးလြင္ မွ ေရးသယ္ယာဥ္ႏွင္႔ဆက္စပ္ ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည္႔ မူရင္းလိုင္စင္၊ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ႏွင္႔ ကားေသာ႔ကို ေက်ာက္မ်က္ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ကိုေပးအပ္ခဲ႕သည္။လာေရာက္ေလ႔လာသူမ်ားကလည္း ေရသယ္ယာဥ္၏ လုပ္ေဆာင္မႈ ႏွင့္ စြမ္းရည္မ်ားကို ၾကည္႔ရႈ႕ခဲ႔ၾကသည္။ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးမွလည္း ႏွင္႔ ရြာမိရြာဖတစ္ဦးမွလည္း က်းဇူးတင္စကားေျပာ ၾကားခဲ႔သည္။

watercart 4

watercart 8
watercart 6
watercart 1
watercart 7

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.