ကံကုန္းေက်းရြာ IBC ပံုးလွဴဒါန္းျခင္း

IBC kangon3

မိမိတို႔၏ ပတ္ဝန္းက်င္ေက်းရြာမ်ား တိုးတက္ေစရန္ လိုအပ္ေသာအရာမ်ား လွဴဒါန္းျခင္းသည္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစ ေသာနည္းလမ္းျဖစ္ပါသည္။ အနီးအနားေက်းရြာမ်ား ႏွင္႔ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း မ်ားမွ လွဴးဒါန္းရန္ ေတာင္းဆိုမ်ား ကို ျမန္မာယန္စီမွ ႏွစ္စဥ္ လက္ခံရရွိပါသည္။၎တို႔အနက္ ေရသိုေလွာင္ရန္အတြက္ IBC ပံုးလွဴးဒါန္းျခင္း လည္းပါဝင္ပါသည္။

 ျမန္မာယန္စီကုမၸဏီမွ IBC(၅)ပံုးကို ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းဝန္းအတြင္းအသံုးျပဳရန္ အတြက္ မဟာစမၸါရံုေက်ာင္းတိုက္ ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၱ ေဝပံုလႅ အားလွဴဒါန္းခဲ႔သည္။ျမန္မာ ယန္စီကုမၸဏီ(operation management) စီစဥ္မႈ အရ CSDအဖြဲ႔သို႔ ဤကိစၥအားေဆာင္ရြက္ရန္ ေျပာၾကားျပီး CSD အဖြဲ႕ႏွင္႔ process ဌာနတို႔မွ ပူးေပါင္းပါဝင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ CSD ဌာန၏အစီစဥ္ျဖင္႔ ၂၇ ရက္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ၊ ၂၀၁၈ တြင္ ကံကုန္းေက်းရြာ ဆရာ ေတာ္မွ IBC (၅) ပံုးကို လကၡံရရွိ ခဲ႔သည္။
 

IBC kangon2

IBC kangon

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.