ရြာသာေရေျမာင္း စီမံေဆာင္ရြက္မႈ႕

culvert 1 thumb medium190 143၂၀၁၈ ဇူလိုင္လ ၂ရက္ေန႔ တြင္ ရြာသာေရေျမာင္း culvert box ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးခဲ႔သည္။ ယင္းစီမံကိန္း ေဆာက္လုပ္မႈတြင္ ဂရိတ္တာဝါကုမၸဏီမွ တင္ဒါ ရရွိခဲ႔သည္။ ေၾကးစင္ေတာင္ စံပယ္ေေတာင္ စီမံကိန္း ဧရိယာအနီးတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ ေက်းရြာသူ၊ သားမ်ား ခရီသြားလာအဆင္ေျပေစရန္ ၊ ကံကုန္းေျမေအာင္းလႊာ မွ ထြက္ရွိသည္႔ သန္႔စင္ေသာေရမ်ား ထုတ္လႊတ္သည္႕ ရြာသာေရေျမာင္း ေရစီးေကာင္းမြန္တိုးတက္ေစရန္ ျမန္မာ ယန္စီ ကန္ထရိုက္တာမ်ား မွ ရြာသာေရေျမာင္းႏွင္႔ ယမားေခ်ာင္းဆံုရာ အနီးတြင္ စုေပါင္းထားသည္႕ ေျမေအာက္ ေျမာင္းတစ္ခုေဆာက္လုပ္လ်ွက္ရွိသည္။ ေရေျမာင္းတည္ေဆက္ျခင္းအတြက္ CSR budget ကိုသံုးစြဲမည္႕ အစား အထူးသီသန္႔ေငြ အျဖစ္သံုးစြဲရန္ ျမန္မာယန္စီမွ စီမံေဆာင္ရြက္ေပးခဲ႔သည္။ျမန္မာယန္စီ engineering ဌာန မွ ေရေျမာင္းအရည္ အေသြး ေကာင္းမြန္ရန္အတြက္ ေစာင္႔ၾကည္႔လိမ္႔မည္ျဖစ္သည္။
 
ywatha culvert box1 thumb medium190

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.