ဂုဏ္ေတာ CSR ၿပီးစီးျခင္း

gondawcsr2018news 1

ဂုဏ္ေတာေက်းရြာသည္ ေၾကးစင္ေတာင္ႏွင္႕ စံပယ္ေတာင္ စီမံကိန္း၏ အေရွ႕ေျမာက္ ဘက္ ယမားေခ်ာင္းအနီး တြင္ တည္ရွိပါသည္။


ယမားေခ်ာင္းႏွင္႕ ခ်င္းတြင္းျမစ္ဆံုရာ တစ္ေလ်ွာက္တြင္ ႏွစ္စဥ္ ေက်းရြာသူူူ၊သားမ်ား ၏ ေျမမ်ား တိုက္စားခံရေသာေၾကာင္႕ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘက္ဂ်က္မွ ဂုဏ္ေတာေက်းရြာအတြက္ ယမားေခ်ုာင္းေဘး ေရထိန္းနံရံ တည္ေဆာက္ရန္ အထူးေတာင္းဆိုမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ႕သည္။
ယခုႏွစ္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ တြင္ ဂုဏ္ေတာေက်းရြာအတြက္ CSD & CSR အစီစဥ္မွ ႏွစ္စဥ္ အလွဴေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၅၀၀၀ လ်ာထားခဲ႕သည္။ ဂုဏ္ေတာေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေဒၚလွလွဝင္းမွ ေက်းရြာ အတြက္ steel structure ခန္းမ တည္ေဆာက္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ႕သည္။ ျမန္မာယန္စီမွ public တင္ဒါေခၚယူခဲ႕ရာ ၾကယ္လင္းသစ္ ကုမၸဏီမွရရွိခဲ႕ျပီး ယင္းလုပ္ငန္း တာဝန္ယူတည္ေဆာက္ခဲ႕သည္။ တည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းမွာ ၂၀၁၈ ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္ေန႕ တြင္ ၿပီးစီးခဲ႔သည္။


gondawcsr2018news 2
gondawcsr2018news 3

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.