၂၀၁၈ ေက်ာက္မ်က္ေက်းရြာ CSR

kyaukmyet2108 csr
ေက်ာက္မ်က္ေက်းရြာသည္ ခ်င္းတြင္းျမစ္ အေနာက္ဘက္ ကမ္းတြင္တည္ရွိၿပီး ေၾကးစင္ေတာင္ႏွင္႔စံပယ္ေတာင္ ဆိုက္အတြက္ ရန္ကုန္မွ ေထာက္ပံံံေပးေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား လကၡံရာတြင္ ျမစ္ဆိပ္ကမ္းကို အသံုးျပဳရန္ခြင္႔ျပဳၿပီး ယန္စီအား ေထာက္ပံေပးသည္႔ ေက်းရြာတစ္ရြာျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ CSR ဘက္ဂ်က္မ်ားအရ ျမန္မာယန္စီ ႏွင္႕ ျမန္မာ စီးပြားေရးဦးပိုင္ တို႕မွ ေက်ာက္မ်က္ေက်းရြာအတြက္ ေရသယ္ယာဥ္တစ္စီး ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ႕သည္။ ယခုႏွစ္၂၀၁၇-၂၀၁၈ CSR ဘက္ဂ်က္တြင္ power line (0.4KV) 45 numbers of span ၊ cable ႏွင္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား လွဴဒါန္းရန္ ျမန္မာယန္စီသို႕ ေတာင္းဆိုခဲ႕သည္။ ျမန္မာယန္စီ ႏွင္႕ ျမန္မာ႕စီးပြားေရးဦးပိုင္ ကုမၸဏီတို႕ မွ တင္ဒါေခၚယူခဲ႕ရာ ၾကယ္လင္းသစ္ အင္ဂ်င္နီယာ အဖြဲ႕မွ ဤလုပ္ငန္းအတြက္ တင္ဒါရရွိခဲ႕သည္။၂၀၁၉ ဧၿပီ (၃၀) ရက္ေန႕တြင္ လုပ္ငန္းၿပီးစီးခဲ႕သည္။

Strategy Report 2019-2020

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.