အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ကူညီေထာက္ပံေပးျခင္း

                                                 
ibc donation for july 1
ပတ္ဝန္းက်င္ေက်းရြာမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ား ႏွင္႕ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားသည္ ေရသိုေလွာင္ရန္အတြက္ မၾကာခဏ IBC ေရပံုးမ်ား ျမန္မာယန္စီသို႕ ေတာင္းဆိုလ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာယန္စီတြင္ ႏိုင္ငံတစ္ကာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳလ်က္ရွိေသာ မ်ားစြာရွိသည္။ ဝါးတန္းေက်းရြာ ႏွင္႕ မိုင္းၿမိဳ႕ ေက်ာင္းအတြင္းအသံုးျပဳ ရန္အတြက္ IBC (၂) ပံုးစီ လွဴဒါန္ရန္ ျမန္မာယန္စီသို႕ ေတာင္းဆိုခဲ႕သည္။
ယခုကဲ႕သို႕ လွဴဒါန္းမူ႕အေသးစားမ်ားကို ျမန္မာယန္စီ စီမံခန္႕ခြဲမႈ႕မွ ေပးအပ္ျပီး CSR/CSD ရန္ပံုေငြအျပင္ မွ ေပးအပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ CSD ရံုး၏ စီမံခန္႕ခြဲမႈ႕ ျဖင္႕ ဝါးတန္းေက်းရြာ CSD ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဝ ႏွင္႕ မိုင္းၿမိဳ႕ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီး ဦးကန္စိန္တို႕ မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လိုင္လ ၁၀ ရက္ တြင္ IBC ပံုး လက္ခံရရွိခဲ႕သည္။
 
ibc donation for july 2

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.