လူမႈ႕ကူညီေရးကားလွဴဒါန္းျခင္း

venhicle donation 1
ေက်းရြာႏွစ္ရြာမွ အေရးေပၚႏွင္႕ အျခားေသာလိုအပ္ခ်က္မ်ား အသံုးျပဳရန္ အတြက္ 2018-19 CSR ဘက္ဂ်က္မွ လူမႈ႕ကူညီေရးကား လွဴဒါန္းရန္ ျမန္မာယန္စီသို႕ ေတာင္းဆိုခဲ႕ၾကသည္။
ဝါးတန္းေက်းရြာ၊ ရြာသာေက်းရြာတို႕သည္ ၎တို႕ေက်းရြာရွိ ငါးဦးေကာ္မတီ ႏွင္႕အတူ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတိုင္း လူမႈ႕ကူညီေရးကားဝယ္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ႕ၾကသည္။
ဆားလင္းႀကီးၿမိဳနယ္စီမံခန္႕ခြဲမႈ႕ေကာ္မတီ ႏွင္႕အတူ ျမန္မာယန္စီ PR ဌာန ႏွင္႕ CSD ကိုယ္စားလွယ္တို႕မွ ကားဝယ္ယူမႈ႕ ၿပီးစီးေၾကာင္း ၂၀၁၉၊ ၾသဂုတ္လ(၆) ရက္ေန႕ ဆားလင္းၾကီးျမိဳ႕တြင္ စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ခဲ႕သည္။ ေက်းရြာဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ႏွစ္စဥ္ CSR လုပ္ငန္းမ်ား မွ မ်ားစြာ အေထာက္ပံမ်ား လက္ခံရရွိသည္႕ အတြက္ ျမန္မာယန္စီႏွင္႕ အမ်ားႏွင္႕သက္ဆိုင္ေသာ စီးပြားေရးဦးပိုင္ လီမိတက္တို႕ အား ဝါးတန္းေက်းရြာ ႏွင္႕ ရြာသာေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတို႕ မွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိခဲ႕သည္။
 
venhicle donation 3
venhicle donation 2
venhicle donation 4

Strategy Report 2019-2020

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.