ရုပ္သံဗီြဒီယိုမ်ား


CSD Office Official Opening

Buddhist verse recitation and New Year Gift presentation at CSD Office

CSD Office Official  Opening

79 sec.
Views: 129
CSD Office Official Opening

Gifts for the Aged and the Scholars သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားႏွင္႔ေက်ာင္းသားမ်ား လွဴဒါန္းျခင္း

255 sec.
Views: 34
Gifts for the Aged and the Scholars သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားႏွင္႔ေက်ာင္းသားမ်ား လွဴဒါန္းျခင္း

MYTCL CSD Reps Site Visit ျမန္မာယန္စီ CSD ဆိုက္လည္ပတ္ျခင္း

61 sec.
Views: 43
MYTCL CSD Reps Site Visit ျမန္မာယန္စီ CSD ဆိုက္လည္ပတ္ျခင္း

The sports festival of MYTCL in commemoration of 69th Anniversary Myanmar Independence Day

3420 sec.
Views: 46
The sports festival of MYTCL in commemoration of 69th Anniversary Myanmar Independence Day

Interview for Getting Electricity of Shwepankhine and Thedawgyi Village

125 sec.
Views: 25
Interview for Getting Electricity of Shwepankhine and Thedawgyi Village

MYTCL 2017 Copper Mine Slide-Show

878 sec.
Views: 20
MYTCL 2017 Copper Mine Slide-Show

MYTCL CSR projects 2017 explained

244 sec.
Views: 25
MYTCL CSR projects 2017 explained

MYTCL 2017 Copper Mine 03

606 sec.
Views: 128
MYTCL 2017 Copper Mine 03

Safety Management by MYTCL

321 sec.
Views: 35
Safety Management by MYTCL


Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.