ရုပ္သံဗီြဒီယိုမ်ား


Protect Our Community from COVID-19

Be Prepared!Be Safe!Be Careful!

Protect Our Community from COVID-19

97 sec.
Views: 1
Protect Our Community from COVID-19

Protect yourself & your family from Coronavirus

84 sec.
Views: 7
Protect yourself & your family from Coronavirus

Preventative measures and protecting ourselves from COVID-19

117 sec.
Views: 12
Preventative measures and protecting ourselves from COVID-19

CSD Office Official  Opening

79 sec.
Views: 138
CSD Office Official Opening

Gifts for the Aged and the Scholars သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားႏွင္႔ေက်ာင္းသားမ်ား လွဴဒါန္းျခင္း

255 sec.
Views: 37
Gifts for the Aged and the Scholars သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားႏွင္႔ေက်ာင္းသားမ်ား လွဴဒါန္းျခင္း

MYTCL CSD Reps Site Visit ျမန္မာယန္စီ CSD ဆိုက္လည္ပတ္ျခင္း

61 sec.
Views: 45
MYTCL CSD Reps Site Visit ျမန္မာယန္စီ CSD ဆိုက္လည္ပတ္ျခင္း

The sports festival of MYTCL in commemoration of 69th Anniversary Myanmar Independence Day

57 sec.
Views: 48
The sports festival of MYTCL in commemoration of 69th Anniversary Myanmar Independence Day

Interview for Getting Electricity of Shwepankhine and Thedawgyi Village

125 sec.
Views: 26
Interview for Getting Electricity of Shwepankhine and Thedawgyi Village

MYTCL 2017 Copper Mine Slide-Show

878 sec.
Views: 22
MYTCL 2017 Copper Mine Slide-Show


Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.