အေမးအေျဖ

MYTCL ၀န္ထမ္း တစ္ေယာက္၏ အငယ္ဆံုးအသက္မွာ မည္မွ်နည္း။

 
 
MYTCL တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ မည္သည့္၀န္ထမ္းမဆို အနည္းဆံုး အသက္(၁၈)ႏွစ္ျပည့္ျပီးျဖစ္ရပါမည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အလုပ္သမား ဥပေဒအရ ၀န္ထမ္းအျဖစ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ အသက္ျပည့္မွီရပါမည္။

Strategy Report 2019-2020

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.