အေမးအေျဖ

ကၽြႏ္ုပ္သည္ MYTCL တြင္ အလုပ္ရရွိရန္ မည္သည့္ပညာအေရအခ်င္းလိုအပ္ပါသလဲ။

 
လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္ေပၚမူတည္၍ ေလွ်ာက္ထားသူ၏ ပညာအရည္အခ်င္း အဆင့္အတန္းမ်ားကြဲျပားပါသည္။ အလုပ္ေၾကညာစာတြင္ ထည့္သြင္းေဖၚျပထားပါသည္။ ပညာေရးလိုအပ္ခ်က္မပါေသာ လစ္လပ္ အလုပ္အကိုင္ေနရာမ်ားလည္း ရရွိႏိုင္ျပီး အမ်ားေသာအားျဖင့္ အဆင့္ျမင့္ အလယ္တန္းပညာေရး သာ လိုအပ္ပါသည္။
 

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.